Algemene Voorwarden

1. Inschrijving:

Bij inschrijving bij QTC Soccer Academy (vanaf nu QTCSA genoemd) wordt voor privé- en groepstrainingen géén inschrijfgeld gerekend. Om de inschrijving compleet te maken is het een vereiste om het aanmeldingsformulier op de website naar waarheid in te vullen.
Het totale bedrag (abonnement én kledinggeld) wordt op tijd (vóór aanvang van de 1e officiële training per bank (of contant) betaald.
Zodra het bedrag betaald is en het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, bent u officieel ingeschreven bij QTCSA en is het toegestaan de trainingen te bezoeken. Tevens verklaart u hiermee dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.
Aanmeldingen voor inschrijving worden door QTCSA behandeld, totdat het maximum aantal deelnemers voor de betreffende categorie is bereikt. Aanmeldingen die daarna binnenkomen worden op de wachtlijst geplaatst.

2. Pakketten:

QTCSA biedt diverse pakketten aan voor Small Group, Groeps- én privé-training.
Deze trainingspakketten zijn zorgvuldig uitgebalanceerd om het beste resultaat te behalen.
Aan het eind van deze looptijd stopt het pakket vanzelf.
Wilt u verlengen, geef dit dan ten minste 2 weken voordat de abonnementsvorm eindigt aan.

3. Betaling:

Betaling geschiedt per bank (of contant). Het bedrag dient volledig in 1 keer betaald te worden. (tenzij anders overeengekomen).
Indien er per training betaald wordt, zijn de daarover gemaakte afspraken bindend.
Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.
Na betaling van het trainingspakket, is restitutie niet meer mogelijk.
Neem persoonlijk contact op voor meer info.

4. Opzegging:

Tijdens de looptijd  is het niet mogelijk om een abonnementsvorm / pakket op te zeggen.
Het abonnement loopt aan het eind van de looptijd vanzelf af.

5. Wijzigingen:

QTCSA houdt zich het recht voorbehouden om wijzigingen door te voeren.
Denk aan periodieke tariefwijzigingen, wijziging van trainingsdagen, -tijden, -locaties etc.

6. Tijdelijke stopzettingen / missen van trainingen:

Het abonnement kan 1-malig, met een maximum van één maand (aaneengesloten), tijdelijk, stopgezet worden, ivm bijvoorbeeld vakantie. Dit dient u uiterlijk 14 dagen van te voren schriftelijk te melden.
Tevens kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden als er, dmv. een medische verklaring, aangetoond kan worden dat u / uw kind bijv. dmv een blessure niet in staat bent / is om te trainen. Indien deze verklaring niet overlegd kan worden, kan het lid geen aanspraak maken op het inhalen van de gemiste training(en). (Tenzij anders overeen gekomen). Voor gemiste trainingen wordt géén restitutie verleend.

7. Kledingvoorschriften:

Tijdens de training dient, een ieder die aan de training deelneemt, correct gekleed te gaan.
Dit houdt in dat men, indien in het bezit van de QTCSA-trainingskleding deze ook draagt inclusief met het juiste schoeisel.

8. Afgelastingen:

QTCSA traint het hele jaar door. (clinics, wedstrijden etc.) Indien er 1 of meer trainingen uitvallen, oa. vanwege de weersomstandigheden, zal in samenspraak met de de leden / ouder(s) een afspraak worden gemaakt om deze training(en) op een ander tijdstip in te halen.

9. Verantwoording / aansprakelijkheid:

De trainingen bij QTCSA geschieden geheel op eigen risico. Wij stellen ons op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, vermissing, diefstal van voorwerpen en blessures voortvloeiend uit deelname aan de sportactiviteiten die QTCSA aanbiedt.

10. Blessures:

Indien een lid geblesseerd aan een training begint dient hij/zij dit zo ver mogelijk vóór, of ten minste bij aanvang van de training zelf aan de betreffende trainer te melden. Deze zal/zullen ter plaatse inschatten of het verstandig is om aan de training deel te nemen en of er aangepast getraind dient te worden.
Evt. zal er worden doorverwezen naar een medisch specialist (arts, fysiotherapeut etc.).

11. Gedragsregels:

Wangedrag, binnen en buiten de trainingen, wordt niet getolereerd. Wanneer een lid dit gedrag vertoont, geeft dit QTCSA het recht om de overeenkomst éénzijdig op te zeggen en de toegang te weigeren.
Onder wangedrag wordt oa. verstaan: overtreden van de geldende waarden en normen, vervuilen van de accommodatie of omgeving.
Bij zowel per ongeluk als het opzettelijk aanbrengen van vernieling en/of beschadiging, zal de betreffende persoon hiervoor zelf verantwoordelijk worden gesteld en zal de schade op deze persoon en/of diens wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald.
Tijdens de trainingen tonen de leden 100% inzet.
Aan het eind van elke training verzamelen we gezamenlijk de gebruikte spullen en ruimen deze ook gezamenlijk op.
Op tijd komen. Min. 10 min. voorafgaand aan elke training staan alle leden geheel omgekleed klaar op de trainingslocatie (het veld).
Op tijd afzeggen: (minimaal 48 uur voorafgaand aan betreffende training). Dit geschiedt altijd telefonisch (dmv. bellen)!
Indien de trainer niet bereikt wordt, spreekt men een boodschap in en probeert men het op een later tijdstip nogmaals.
Krijgt men dan nog geen gehoor, dan stuurt men een sms, of whatsapp-bericht.

12. Foto’s / Video’s:

QTCSA maakt (gebruik van) foto- en video-opnamen en gebruikt deze op bijv. website, social media en voor overige promotie- en trainingsdoeleinden etc. Indien u niet gewenst vindt, dient u QTCSA daar op het aanmeldingsformulier van op de hoogte te stellen.

13. Disclaimer:

De organisatie van QTCSA heeft het recht om zonder opgaaf van reden aanmeldingen te weigeren.

TOP